Reklamebyrå

Reklamebyrå

Grafiske tjenester og reklamemateriell

Call2action er et av landets raskest voksende reklamebyrå! Vi vet at godt reklamemateriell er en essensiell del av alle bedrifters markedsføringsstrategi. Som et reklamebyrå som også leverer til bedrifter over hele landet, er vi opptatte av å tilby gode og riktige løsninger til en konkurransedyktig pris. Vi har en filosofi om å levere tjenester med høy kvalitet i tillegg til tett oppfølging og rimelige kostnader. Dette sørger for at din bedrift får alt innen grafisk materiell som dere kan være stolte av.

En av våre styrker er at vi har et stort fokus på å hente inn ansatte med de riktige menneskelige verdiene i tillegg til en stor faglig kompetanse. Dette sørger for at våre kunder føler seg sett og forstått. Tidligere har tradisjonelle reklamebyrå hatt en tendens til å sveve over kunden og ikke møte kunden på deres premisser. Dette har Call2action vært bevisste på i vårt arbeid med reklame og annonsering for bedrifter i Norge.

Reklamebyrå som vekker interesse!

Når du og din bedrift skal velge et reklamebyrå er det viktig at det velges et reklamebyrå med evne til å forstå bedriften og dens kunder. Det er essensielt at reklamen ikke bare er “stilig”. Den må også ha en funksjon og et klart formål om hva den skal oppnå. Vi har mye erfaring med å lage nye annonser og/eller forfriske eksisterende annonser. Det er fortsatt en del av våre kunder som har deler av reklamebudsjettet sitt i papir. For disse er det viktig at annonsene har en god layout og tydelig budskap. Ved å velge et reklamebyrå som Call2action får du et reklamebyrå som setter seg inn i din bedrift og din bransje for deretter å produsere reklamemateriell som har et klart formål om å skape konverteringer fra dine målgrupper!

AIDA-prinsippet

Call2action reklamebyrå lager annonsene etter det velkjente AIDA-prinsippet – (Attention-interest-desire-action). Vi lager annonsene sammen med kunden da vi mener dette skaper det beste resultatet. Når reklamebyrå lager spennende kampanjer uten å involvere kunden er det lett å miste budskapet som skal formidles til sluttbruker. Det er meget viktig å velge et reklamebyrå som sørger for at ditt budskap alltid er topp prioritet. Call2action Reklamebyrå tar kundene på alvor.

Grafisk identitet og merkevarebygging – Den røde tråden

Call2action har flere tjenester innen grafisk og reklame. Vi utarbeider grafisk profil, utformer logoer og ikke minst brosjyrer og design til materiell til stands. Helheten er utrolig viktig i dette arbeidet og vi er dyktige på å finne en balanse mellom produktene som gir en helhet som våre kunder kan være bekjente av og ikke minst stolte av!

Designmanual

Call2action lager helhetlige designmanualer der vi skisserer og forklarer hvordan og ikke minst hvorfor riktig type profilering og riktig bruk av reklamemateriell er viktig for alle bedrifter.

Hvilke fargekoder skal brukes? Hvilke font-typer skal benyttes? Forhold mellom tekst og grafisk?

Hvordan skal logo, tekst og grafisk uttrykk brukes slik at det gir et helhetlig inntrykk i all markedsføring for bedrifter? Spørsmål som dette svarer vi på gjennom en grafisk profil til våre kunder. Tilbakemeldingene vi har fått er at denne designmanualen er til stor hjelp i det administrative arbeidet som omfatter brev, fakturering og andre administrative oppgaver som krever bedriftens logo

Annonsedesign

Call2action lager annonser både til trykte medier og digitale medier. Separat og i forbindelse med annonseringer på Google Adwords og Facebook/Instagram som vi tilbyr.

Det er særlig viktig at annonsene for en bedrift har en rød tråd og et lett gjenkjennelig uttrykk på alle plattformer. Det er vi i Call2action opptatte av i all annonsedesign.

Logo

En logo er ofte det første en potensiell kunde assosierer med din bedrift. Hvordan påvirker en logo valget til kundene? En moderne og gjennomtenkt logo gir ofte et bedre inntrykk av din bedrift enn en utdatert logo.

I Call2action har vi et eget grafisk team som er eksperter på å utforme logoer som ikke bare er tidsriktige, men som gjenspeiler din bedrift og tjenestene dere leverer. Det viktig at logoene som blir produsert skal vekke oppmerksomhet og tillit, samtidig skal den være en del av en helhetlig markedsføringsstrategien.

Brosjyrer og DM

Brosjyrer er en stor del av mange bedrifter sin strategi når det gjelder profilering. Brosjyrene deler man ut til potensielle kunder på messer og i andre sammenhenger. Det er ikke mange andre produkter som gir et bedre og mer detaljert bilde av hva din bedrift kan tilby.

Vi i Call2action produserer alle typer brosjyrer og tar utgangspunkt i hver enkelt bedrifts profil slik at brosjyren står i stil med bedriftens andre markedsføringstiltak.

Stand-materiell og fasadedesign

Call2action har utformet design til både store og små stands. I Stavanger har vi eksempelvis utformet stands for bedrifter til ONS.

Materiellet er alltid nøye gjennomtenkt og vi prøver å skape et positivt og godt inntrykk av din bedrift og dens tjenester.

Vi tar også på oss oppdrag som handler om nytt design av fasade, bygg og kontorer. Vi designer dekor til firmabiler.

Visittkort

Vi produserer tidsriktige visittkort som med alle de grafiske tjenester Call2action leverer. Visittkortene representerer bedriften og kontaktpersonene på en god måte og med et grafisk uttrykk som kunder kan kjenne seg igjen i fra andre områder i bedriften.

Trenger din bedrift hjelp av et reklamebyrå med tyngde og gode idéer? Kontakt Call2action i dag!

Spør oss!

Ta kontakt med oss i dag! Vi står klare til å hjelpe deg.

Er Norge i Europa?