Reklamebyrå

Grafiske tjenester og reklamemateriell

Godt reklamemateriell er en essensiell del av alle bedrifters markedsføringsstrategi.

Som et medie- og reklamebyrå som leverer til bedrifter over hele landet, er vi opptatte av å tilby gode og riktige løsninger til en konkurransedyktig pris. Tjenestene som vi leverer som reklamebyrå skal være av høy kvalitet. Vi har en filosofi om å levere tjenester med høy kvalitet i tillegg til tett oppfølging og rimelige kostnader. Dette sørger for at din bedrift får alt innen grafisk materiell i en kvalitet som din bedrift kan være stolte av.

Vi skaper reklamer som vekker interesse!

Det er viktig at reklamen ikke bare er “stilig”. Den må også ha en funksjon. Vi mye erfaring med å lage nye annonser og/eller forfriske eksisterende annonser. Det er fortsatt en del av våre kunder som har deler av reklamebudsjettet sitt i papir. For de er det viktig at annonsene har en god layout og tydelig budskap.

AIDA-prinsippet

Call2action reklamebyrå lager annonsene etter det velkjente AIDA-prinsippet – (Attention-interest-desire-action). Vi lager annonsene sammen med kunden da vi mener dette skaper det beste resultatet. Når reklamebyrå lager spennende kampanjer uten å involvere kunden er det lett å miste budskapet som skal formidles til sluttbruker. Det er meget viktig å velge et reklamebyrå som sørger for at ditt budskap alltid er topp prioritet. Call2action Reklamebyrå tar kundene på alvor.

Grafisk identitet og merkevarebygging – Den røde tråden

Call2action har flere tjenester innen grafisk og reklame. Vi utarbeider grafisk profil, utformer logoer og ikke minst brosjyrer og design til materiell til stands.

Visuell profil

Call2action lager helhetlige visuelle profiler der vi skisserer og forklarer hvordan og ikke minst hvorfor riktig type profilering og riktig bruk av reklamemateriell er viktig for alle bedrifter.

Hvilke fargekoder skal brukes? Hvilke font-typer skal benyttes? Forhold mellom tekst og grafisk?

Hvordan skal logo, tekst og grafisk uttrykk brukes slik at det gir et helhetlig inntrykk i all markedsføring for bedrifter? Spørsmål som dette svarer vi på gjennom en grafisk profil til våre kunder.

Annonsedesign

Call2action lager annonser både til trykkede medier og digitale medier. Separat og i forbindelse med annonseringer på Google Adwords og Facebook/Instagram som vi tilbyr.

Det er særlig viktig at annonsene for en bedrift har en rød tråd og et lett gjenkjennelig uttrykk på alle plattformer. Det er vi i Call2action opptatte av i all annonsedesign.

Logo

En logo er ofte det første en potensiell kunde assosierer med din bedrift. Hvordan påvirker en logo valget til kundene? En moderne og gjennomtenkt logo gir ofte et bedre inntrykk av din bedrift enn en utdatert logo.

I Call2action har vi et eget grafisk team som er eksperter på å utforme logoer som ikke bare er tidsriktige, men som gjenspeiler din bedrift og tjenestene dere leverer. Det viktig at logoene som blir produsert skal vekke oppmerksomhet og tillit, samtidig skal den være en del av en helhetlig markedsføringsstrategien.

Brosjyrer og DM

Brosjyrer er en stor del av mange bedrifter sin strategi når det gjelder profilering. Brosjyrene deler man ut til potensielle kunder på messer og i andre sammenhenger. Det er ikke mange andre produkter som gir et bedre og mer detaljert bilde av hva din bedrift kan tilby.

Vi i Call2Action produserer alle typer brosjyrer og tar utgangspunkt i hver enkelt bedrifts profil slik at brosjyren står i stil med bedriftens andre markedsføringstiltak.

Stand-materiell og fasadedesign

Call2action har utformet design til både store og små stands.

Materiellet er alltid nøye gjennomtenkt og vi prøver å skape et positivt og godt inntrykk av din bedrift og dens tjenester.

Vi tar også på oss oppdrag som handler om nytt design av fasade, bygg og kontorer. Vi designer dekor til firmabiler.

Visittkort

Vi produserer tidsriktige visittkort som med alle de grafiske tjenester Call2action leverer. Visittkortene representerer bedriften og kontaktpersonene på en god måte og med et grafisk uttrykk som kunder kan kjenne seg igjen i fra andre områder i bedriften.

Vårt team:

Spør oss!

Ta kontakt med oss i dag! Vi står klare til å hjelpe deg.