Medierådgivning

God markedsføring kan være forskjellen på suksess og fiasko for din bedrift.

Har din bedrift vurdert medierådgivning?

Er du bevisst på hvilke av dine markedsaktiviteter som gir deg effekt? Call2action hjelper deg med å plassere pengene der det gir deg mest tilbake! På bakgrunn av lang erfaring innen ulike markedsføringskanaler kan Call2action tilby spesialisert medierådgivning med fokus på kvalitet, effekt og tett oppfølging. Vi legger stor vekt på den enkelte bedrifts behov for optimalisering av markedsføringsmidler.

Vi fokuserer på bransjekunnskap og lokal forankring i forhold til hvilken type markedsføring som gir mest effekt for den enkelte bedrift.

Enklere markedsføringshverdag med kontroll på kostnadene og fokus på nyttverdi.

Stein Hammer
Administrerende direktør, Call2action AS

Nytteverdi

Ordet nytteverdi går ofte igjen innen markedsføring, men hva ligger bak? I Call2action setter vi alltid nye målsetninger og krav til oss selv og resultatene vi vil hjelpe til med å oppnå for våre kunder. En bedriftsleder har i de aller fleste tilfeller et ønske om å tjene penger på sin virksomhet. Hvordan kan da medierådgivning hos Call2action bidra til det?

Vårt arbeid baserer seg på å evaluere tidligere og nåværende markedsføringsaktiviteter som bedriften utfører i dag. Hvilke av disse gir effekt? Hvilke kanaler bør vi minske engasjementet på?

Er det nye kanaler som kunden ikke er på i dag som vil gi bedre effekt? Hvordan kan vi sørge for at kunden får mer igjen ut av sitt markedsføringsbudsjett? Vi har kompetansen til å få mer ut av hver markedsføringskrone enn det bedriften tidligere har klart selv. Dette gir økt nytteverdi for kunden og er nøyaktig slik vi i Call2action jobber.

Kunnskap og kompetanse innen markedsføring

Call2action opplever noen problemstillinger for våre kunder som går igjen. Noen føler de ikke har kunnskap og kompetanse på området, mens andre føler de ikke har tid eller interesse til å jobbe med markedsføringen for sin bedrift. Det er på disse områdene Call2action virkelig kan komme inn og løfte bedriften til nye høyder innen markedsføringen.

Vi har ikke bare kompetanse på hvilke kanaler som gir en høy nytteverdi, men også hvilken vare/tjeneste som bør benyttes på de forskjellige kanalene. Riktig vare på riktig kanal!

Er du lei av useriøse telefoner fra selgere?

Call2action håndterer disse henvendelsene på vegne av deg slik at du kan bruke tiden din mer effektivt. Vi tar oss også av forhandlinger på de markedsaktivitetene som er riktige å gjennomføre. Vi opplever at de useriøse aktørene etter hvert slutter å ringe, da de merker at din bedrift har et mediebyrå som tar seg av slike henvendelser. I tillegg har vi kjennskap til bransjen og kan plukke ut de aktørene som kan ha noe verdt å se nærmere på.

Optimal rådgivning gjennom oppfølgingsmøter og dokumentasjon av effekt.

Samarbeidet mellom Call2action og din bedrift har sitt fundament i et strategimøte og en påfølgende handlingsplan som skal sørge for å øke din fortjeneste for bedriften. Vi legger stor vekt på et nært og profesjonelt forhold. Hverdagen som bedriftsleder kan potensielt blir mye enklere om du har et mediebyrå som Call2action til å hjelpe deg med alt av markedsføring. Vi gir deg og din bedrift en enklere hverdag, slik at dere kan fokusere på de rette elementene og la Call2action som profesjonell aktør ta seg av markedsføringsdelen.

Strategimøte og handlingsplan

Hva er et strategimøte og hvilken nytte har din bedrift av den?

Markedsføringen som bestilles av mange bedrifter er basert på at man “gjetter” og “føler seg frem” til hva som fungerer. Call2action sin forretningsidé er å plassere pengene der vi vet de gir effekt. Vår kunnskap og bedriftens målsetning blir utgangspunkt for et strategimøte der vi foretar analyser av bedriftens aktiviteter og ser på forbedringsområder. En handlingsplan er Call2actions vurdering på hva bedriften bør gjøre ut fra markedsføringsbudsjettet de har.

Strategimøtet og handlingsplanen er et resultat av bedriftens kunnskap, ønsker og målsetninger sammen med Call2actions kompetanse og erfaring innen markedsføring og markedsføringskanaler.

Call2action måler effekten av de avtalte markedsaktivitetene. Da kan vi øke aktiviteten der det gir best effekt og kutte det som ikke fungerer. Det betyr økt effekt av hver markedsføringskrone din bedrift bruker.

Rådgivning innen markedsføring? – Kontakt Call2action

Spør oss!

Ta kontakt med oss i dag! Vi står klare til å hjelpe deg.