Medierådgivning Stavanger

Medierådgivning | Stavanger – Sandnes

Markedsfør din bedrift ut mot nye potensielle kunder i Stavanger og Sandnes

Har du en formening om hva din bedrift får ut av markedsføringsbudsjettet sitt i dag?

Vet du hvilke av dine markedsaktiviteter som gir deg effekt og hvilke kanaler som ikke gir ønsket effekt?

Vi i Call2action Stavanger hjelper din bedrift med å plassere pengene i de kanalene som gir mest tilbake! Vi som mediebyrå har lang erfaring innen ulike markedsføringskanaler i Stavanger og Sandnes, og kan tilby spesialisert medierådgivning med fokus på kvalitet, effekt og tett oppfølging. I alle kundeforhold legger vi stor vekt på den enkelte bedrifts behov for å optimalisere og effektivisere markedsføringsmidlene.

Call2action Stavanger fokuserer på bransjekunnskap og lokal forankring i forhold til hvilken type markedsføring som gir mest effekt for den enkelte bedrift.

Kunnskap og kompetanse innen markedsføring i Stavanger og Sandnes

Call2action ser til stadighet flere av de samme problemstillingene som går igjen hos våre kunder. Noen mener selv de mangler inngående kunnskap og kompetanse på markedsføring, mens andre mener de ikke har kapasitet eller interesse til å jobbe med markedsføringen for sin bedrift. Det er her Call2action Stavanger kan komme inn og løfte bedriftens markedsføring til nye høyder.

Vi har kompetanse og erfaring innen de lokale kanalene som kundene ofte er tilstede på som Stavanager Aftenblad, TV Vest, lokale radiostasjoner, Lokalavisen og mange flere. Vi kan gi kvalifiserte råd på om – og hvordan våre kunder bør være representert på disse kanalene.

Er du lei av useriøse telefoner fra selgere?

Call2action Stavanger håndterer disse selgerhenvendelsene på vegne av din bedrift slik at du kan bruke tiden på en mer effektiv måte. Vi tar oss også av forhandlinger på de markedsaktivitetene som vi mener er riktige å gjennomføre. Da opplever vi at de useriøse aktørene etter hvert slutter å ringe, for de merker at din bedrift har et mediebyrå som tar seg av disse henvendelsene. Foruten dette har vi kjennskap til bransjene i Stavanger og Sandnes og kan plukke ut de aktørene som har noe vi kan se nærmere på.

Oppfølging og dokumentasjon av din markedsføring

Et samarbeid mellom Call2action Stavanger og din bedrift har fundament i et strategimøte og en handlingsplan. Dette blir din bedrifts oppskrift og pekepinn for å effektivisere markedsføringen og øke fortjenesten for din bedrift. Call2action Stavanger legger stor vekt på et nært og profesjonelt forhold.

Lokalt forankret i Stavanger og Sandnes

Vi er lokalt forankret med kontor i Stavanger og har da den fordelen ved å kunne besøke våre kunder på arbeidsplassen, noe som gjør samarbeidet enda bedre mellom oss og kunde. Vi opplever med dette at kundene våre får en økt trygghet og at resultatene gjenspeiles av dette på en positiv måte.

Strategimøte og handlingsplan

Hva er strategimøte og handlingsplan og hvilken nytte har din bedrift av dette?

Flere bedrifter i Stavanger og Sandnes baserer markedsføringen sin på vaner og gjetninger på hva som fungerer. Call2action Stavanger sin forretningsidé er å bruke pengene der vi erfaringsmessig vet at de gir effekt for din bedrift. Vår kunnskap og din bedrifts målsetting blir utgangspunktet for bedriftens handlingsplan.

Vi måler alltid effekten av de markedsaktivitetene som er avtalt ut fra handlingsplanen. Da kan vi øke aktivitetene der de gir best effekt og kutte det som ikke responderer etter ønske. Det resulterer i økt effekt av hver markedsføringskrone din bedrift bruker.

Spør oss!

Ta kontakt med oss i dag! Vi står klare til å hjelpe deg.