FiReCo AS

KundesitatFiReCo AS

Hvordan er dere fornøyd med Nettsiden?

  • Hva er forskjellene på nettsiden i dag og den dere hadde før?

– Den nye nettsiden presenterer vår virksomhet på en mer presis og oversiktlig måte, og i en mer tidsriktig layout. Den forrige versjon gav et inntrykk av at FiReCo var en komposittprodusent med egne produkter, hvilket vi ikke er. Dagens hjemmesiden presenteres FiReCo som en konsulent- og ingeniørbedrift, som selger tjenester som kan bidra til å realisere kompositt konstruksjoner, eksemplifisert gjennom bilder og prosjektpresentasjoner. I tillegg har sammenkoplingen med vårt datterselskap X-fire fungert veldig bra. Kunder som bare kjenner FiReCo har funnet X-fire produkter via hjemmesiden, og visa versa.

  • Hva slags praktiske betydninger har ny side hatt for dere?

– Tidligere fikk vi mange henvendelser som gjaldt mulige kjøp av båter mm. Slike feilaktige henvendelser har forsvunnet. Nå får vi vi nesten bare henvendelser via hjemmesiden som er direkte relevante får det vi driver med. Dette er også et bevis på at hjemmesiden treffer de markedene som vi ønsker å komme i kontakt med.

  • Hva sier deres ansatte / kunder?

– Våre ansatte er meget fornøyd med hjemmesiden. Den blir vist fram til kunder, venner og bekjente som vil vite mer om FiReCo ag hva vi driver med. Dette er et kvalitetsstempel, da de ansatte kjenner seg igjen i, og stiller seg bak, den måten firmaet blir presentert på.

Vi får veldig ofte skryt, og det uoppfordret, fra våre kunder om hjemmesiden. Både for layout og innholdet som presenteres.  Mange bruker også hjemmesiden for å komme i kontakte med de ansatte.

  • Hvordan syns dere prosessen med produksjon av nettsiden?

– Måten C2A jobber på for å få fram hjemmesiden er vi svært fornøyde med. Vi liker spesielt godt at hjemmesiden ikke bare skal være bra og trendy, sett fra en web-designers ståsted, men også inngå som en del av markedsføringen. Da blir hjemmesiden er verktøy i tillegg til et utstillingsvindu. Ved at våre ansatte er med på skrive tekst og finne fram bilder etc. under utviklingsprosess av hjemmesiden, gjør at alle får et eierskap til hjemmesiden og innholdet. Dette sikrer også interesse og initiativ blant de ansatte til å oppdatere og fornye siden etter at den er lansert. Den forrige siden ble fort «glemt» både internt og eksternt etter at den ble lansert.

  • Oppfølging av videreutvikling av nettsiden, hvordan har dette vært?

– Det å ha en til to årlige korte, fysiske møter, hvor man går igjennom status og logger bruken av siden via Google, har vært nyttig. Da ser vi hva og hvem som bruker siden. Videre får vi tilbakemeldinger på hva som fungere og evt. hva som kan endres/kuttes ut. For vår del har det vært viktig at siden holder seg relevant og interessant.

Når vi har forslag til tekst-endringer eller ønsker å bytte ut/legge til bilder, sender vi disse pr. e-post og så fikser C2A dette fortløpende. Spesielt oppfølgingen etter at første utgaven er på nett har vist at C2A har et genuint ønske om at hjemmesiden skal funger for oss. Her skiller C2A seg klart fra andre leverandører som vi har benyttet oss av tidligere.

Spør oss!

Ta kontakt med oss i dag! Vi står klare til å hjelpe deg.