Hva er medierådgivning?

Medierådgivning

Rådgivning innen markedsføring

For veldig mange bedriftsledere oppleves valg av kanaler innen markedsføring som en jungel. Det er utallige kanaler å velge mellom, enormt mange forskjellige løsninger innen hver kanal, og flinke og mindre flinke selgere som hver og en fremhever sitt produkt som ”livsviktig” å annonsere i.

Hva er medierådgivning?

Gjennom å bruke et mediebyrå får man kvalifisert hjelp til å ta de rette avgjørelsene. Man kan sammenligne dette med å bruke et regnskapskontor til å ta seg av en bedrifts regnskap, og man bruker et mediebyrå til å ta seg av markedsføringen. På denne måten får man som daglig leder eller markedssjef frigjort tid til andre gjøremål, og man får kvalifisert hjelp på et veldig viktig område.

Markedsplan & SWOT-Analyse

Call2action as har veldig bra løsninger på medierådgivning. Vi lager markedsplaner for kundene våre, som gir mye bedre kontroll over markedsføringen. Man unngår at det som har med markedsføring å gjøre blir tatt ad hoc- noe som ofte kan være tilfellet uten en markedsplan.

En SWOT-analyse danner grunnlaget for arbeidet med markedsplanen, og man går her igjennom bedriftens styrker, utfordringer, muligheter og eventuelle trusler. Call2action as får også en oversikt over hvilke aktiviteter som allerede er gjort i inneværende år, og hvilke erfaringer man har med disse.

Vi lager så et forslag for ny markedsplan for kommende periode/ år, med anbefalinger over hvilke kanaler vi mener er best egnet for det enkelte firma, samt de rette løsningene i hver av disse kanalene.
Bli kvitt pågående selgerhenvedelser

Call2action as har også dialog og prisforhandlinger med hver enkelt kanal, slik at kundene våre slipper å bruke tid på dette.

Ved å bruke et mediebyrå får man også muligheten til å ”bli kvitt” pågående selgerhenvendelser. Det er ikke alltid det passer å ta en prat med en selger, og det er heller ikke alltid like lett å ”bli kvitt” dem på en hyggelig måte. Alle slike henvendelser kan du henvise til byrået, som tar imot disse henvendelsene på en profesjonell måte.

Økning i nytteverdi

Call2action as sine kunder opplever også en betraktelig økning i nytteverdi når medierådgivning benyttes. Økt nytteverdi skapes ved at markedsaktiviteter som ikke fungerer tas bort, man bruker mindre ressurser på kanaler som bare fungerer tilfredsstillende, og øker kraftig på kanalene med høyest nytteverdi.

Ofte klarer Call2action as å doble omsetningen som genereres av markedsaktivitetene, og dette vil selvsagt være av veldig høy betydning for annonsørene.

Det siste ordet er det alltid kundene våre som har. Medierådgivning med markedsplan danner en grunnlag for lettere å kunne ta de riktige beslutningene innenfor et enormt viktig område som heter markedsføring.