Youtube-annonsering i Fredrikstad

YOUTUBE-ANNONSERING Fredrikstad

Annonsér i Fredrikstad på Youtube

YouTube er verdens største filmdelingskanal. Det er også det største mediet for filmdeling i Fredrikstad. Youtube eies av Google og annonseringen er en del av Google AdWords` annonseringportal.

Verdens største filmdelingskanal er YouTube. Dette mediet er også størst for filmdeling i Østfold. Google eier Youtube og annonseringen er en del av portalen til Google AdWords.

Hvorfor bør din bedrift annonsere på Youtube?

Youtube gir vanligvis billigere og bedre rekkevidde enn kanaler som TV og kino. YouTube gir i tillegg total innsikt i brukerdata som gir bedre forståelse av målgruppen som mottar reklamevideoen.

Kanaler som TV og Kino gir vanligvis ikke billigere eller bredere rekkevidde enn Youtube. Målgruppen som mottar reklamefilmen gir i tillegg total innsikt i brukerdata som gir bedre forståelse når man bruker Youtube.

I motsetning til Google AdWords, byr man ikke bare på klikk, men også på visninger over 30 sekunder. Det betyr at all eksponering som ikke varer lenger enn 30 sekunder, er gratis. YouTube-annonsering har også en garanti på gratis synlighet de første fem sekundene av visningen, noe som tilsvarer en typisk vignett på TV.

Fordelene med Youtube er at det ikke kun er klikkbasert, men også på visninger på over et halvt minutt. Det er gratis eksponering på alle visninger som ikke varer lenger enn 30 sekunder. Ved Youtube-annonsering er det også en garanti på gratis synlighet de første fem sekundene av visningen, tilsvarende en typiske TV vignett.

MÅLRETTING AV ANNONSER PÅ YOUTUBE i Fredrikstad

YouTube har flere alternativer for målretting, der man får vist reklamefilmer til definerte målgrupper. Man kan blant annet rette annonser basert på alder, kjønn, plassering, interesser og andre elementer!

Målretting har Yotube flere alternativer for, der definerte målgrupper får se reklamefilmer. Blant annet kan man rette annonser basert på kjønn, alder, plassering og andre interesser.

Annonsér på Youtube mot kunder i Fredrikstad!

Spør oss!

Ta kontakt med oss i dag! Vi står klare til å hjelpe deg.