Reklamebyrå i Fredrikstad

REKLAMEBYRÅ Fredrikstad

Grafiske tjenester og reklamemateriell

Call2action Fredrikstad er et medie- og reklamebyrå som tilbyr det meste innen reklamemateriell til bedrifter i hele Østfold-området. Vårt motto er å levere våre tjenester med fornuftige priser som din bedrift kan leve med, høy kvalitet på arbeidet vi utfører og en tett oppfølging av kundene våre.

Reklamer med betydning!

Reklame skal ha et godt design, men det er også viktig at reklamen har nytteverdi for bedriftene. Vi i Call2action produserer alt etter kundens ønske, både nye annonser og forbedring av eksisterende annonser. Det er fortsatt mange kunder av oss som benytter seg av markedsføring på papir, og da er viktig at annonsene har et tydelig budskap og en god layout.

Call2action Fredrikstad og AIDA-prinsippet

Hos Call2action Fredrikstad produseres alle annonser etter AIDA-prinsippet som står for Attention-Interest-Desire-Action. I samarbeid med kunden lager vi kampanjene og annonsene av ypperste kvalitet. Det er viktig at kunden involveres når reklamebyrå lager annonser, slik at man får riktig budskap til brukeren. Å bruke et reklamebyrå som får ditt budskap frem på en tydelig måte er viktig å tenke på. Vi i Call2action Fredrikstad som et reklamebyrå, tar alltid kundene våre på alvor.

Merkevarebygging og grafisk identitet – En rød tråd

Call2action Fredrikstad tilbyr mange tjenester innenfor grafiske og reklame i Østfold-området.

Vi utformer logoer, utarbeider grafisk profil, brosjyrer og ikke minst design til materiell til ulike stands.

Visuell profil | Østfold

Vi tilbyr en visuell profil hvor vi legger frem og viser kunden hvordan og hvorfor det er svært viktig med en riktig profilering samt en god bruk av reklamemateriell for alle typer bedrifter i Østfold-området. Hvordan skal man få frem logoen til bedriften? Hvordan tekst får frem helheten til bedriften? Hvilke farger skal benyttes? Skrifttyper? Hvordan kan man bruke dette for å få en rød tråd i all markedsføringen bedriften gjør? Svaret på dette får kundene våre når vi leverer en grafisk profil.

Annonsedesign | Østfold

Vi i Call2action jobber med produsering av annonser til både digitale medier og trykkede medier. Dette gjelder både gjennom annonsering på Facebook, Instagram og Google Adwords, eller separert hvis kunden ønsker dette.

Vi ser på det som meget viktig at annonsene vi produserer har den gode røde tråden samt en gjenkjennelseseffekt på områdene de skal gjøres synlig. Call2action Fredrikstad vil alltid ha et stort fokus rettet på dette når det kommer til annonsedesign for våre kunder i Østfold-området.

Logo | Østfold

Logo er ofte kundens første møte med en bedrift. Ofte i en annonse, på et bygg eller på en firmabil. På hvilken måte vil kundene påvirkes av logoen? En logo som er gjennomtenkt, god og tidsriktig gir et inntrykk som er bedre av din bedrift, kontra en utdatert og gammel logo.

Hos Call2action Fredrikstad har vi et eget grafisk team som er svært kompetente på produsering av logoer som er riktig for tiden vi er i, men som også vil ta et utgangspunkt i bedriftens innhold og tjenester. Når Call2action produserer en logo vil vi at denne vekker en tillit og en oppmerksomhet, samt at det vil være en stor del av en helhetlig markedsføringsstrategi for deres bedrift.

Brosjyrer og DM | Østfold

Bedriftens brosjyrer er også en viktig del av profileringen. Når bedriften har en god brosjyre vil dette være et veldig godt virkemiddel for en formidling av hva slags tjenester bedriften tilbyr.

Hos Call2action Fredrikstad får kundene produsert alt av design og innhold til brosjyrer, og tar bedriftens grafiske profil som utgangspunkt. Da vil brosjyren stå i stil med bedriftens viktigste tiltak innen markedsføringen.

Standmateriell og fasadedesign | Østfold

Call2action Øst utarbeider all design til stands på messer og lignende i Østfold-området. Det vi produserer av materiell gir et godt inntrykk, er godt gjennomtenkt og gir et positivt inntrykk av tjenestene og helheten i bedriften. Trenger bedriften deres nytt design på firmabilene, eller av bygg og fasade er dette også noe Call2action Fredrikstad selvfølgelig hjelper dere med.

Visittkort | Østfold

Vi i Call2action produserer også flotte og moderne visittkort som vil vise kontaktpersonene hos bedriften på en seriøs måte med et grafisk design som gjenkjenner elementene i bedriften.

Call2action Fredrikstad – Ditt reklamebyrå i Østfold!

Spør oss!

Ta kontakt med oss i dag! Vi står klare til å hjelpe deg.