Medierådgivning Fredrikstad

MEDIERÅDGIVNING | Fredrikstad – Østfold

Markedsfør din bedrift ut mot nye potensielle kunder i Fredrikstad

Vet du hva markedsføringsbudsjettet til bedriften din gir tilbake i dag? Har du en formening om hvilke kanaler som gir ønsket effekt, og hvilke som ikke gjør det?

I Call2action Fredrikstad hjelper vi bedriften din med å finne de kanalene som gir mest tilbake. Vi har lang erfaring som mediebyrå og har god kjennskap til de ulike markedsføringskanalene i Østfold. Vi tilbyr spesialisert medierådgivning der kvalitet, effekt og tett oppfølging står i fokus. Vi legger stor effekt på hver bedrifts behov i alle kundeforhold så markedsføringsmidlene blir mest mulig optimalisert og effektivisert.

Vi i Call2action Fredrikstad har fokus på lokal forankring og bransjekunnskap for å finne den markedsføringen som gir mest effekt for bedriften din.

En rød tråd i all markedsføring, god planlegging og flere kroner igjen pr krone brukt

Henrik Kongsberg
Daglig leder , Call2action AS

Kunnskap og kompetanse innen markedsføring i Fredrikstad og Østfold

De samme problemstillingene går ofte igjen hos kundene våre. Flere sier de ikke har kapasitet eller interesse til å jobbe med markedsføring for sin bedrift, mens andre mener de ikke har nok kunnskap eller kompetanse. Det er dette Call2action Fredrikstad kan bidra med sånn at din bedrifts markedsføring kan utnyttes maksimalt.

Vi kjenner de lokale kanalene og har god kompetanse på kanaler som Fredrikstad Blad, Sarpsborg Arbeiderblad, lokale radiostasjoner og andre lokale markedsaktiviteter. Derfor kan vi gi kvalifiserte råd med tanke på om og hvordan våre kunder skal være representerte på kanaler som dette.

Er du lei av useriøse telefoner fra selgere?

For at du skal bruke din tid mer effektivt, kan vi i Call2action Fredrikstad håndtere selgerhenvendelser på vegne av din bedrift. For de markedsaktivitetene vi mener er riktige å gjennomføre, tar vi oss også av forhandlingene. Vi har erfart at de useriøse aktørene slutter å ringe når de merker at et mediebyrå tar seg av henvendelsene for din bedrift. I tillegg kan vi plukke ut de aktørene som det er verdt å bruke tid på, ettersom vi har kjennskap til bransjene i Østfold.

Oppfølging og dokumentasjon av din markedsføring

Samarbeidet mellom din bedrift og Call2action Fredrikstad er fundamentert i et strategimøte og en handlingsplan utarbeidet av Call2action, som blir din bedrifts oppskrift og pekepinn for veien videre. Dette skal effektivisere markedsføringen og øke bedriftens fortjeneste. Et nært og profesjonelt forhold er noe vi i Call2action Fredrikstad legger stor vekt på.

Lokalt forankret i Østfold

Call2Action Fredrikstad er lokalt forankret med kontor i sentrum av byen. Det gjør at vi kan besøke våre kunder på arbeidsplassen som igjen fører med seg et enda bedre samarbeid mellom oss og kunden. Vår erfaring er at kunden opplever en økt trygghet og at det gjenspeiles i resultatene på en positiv måte.

Strategimøte og handlingsplan

Hva er et strategimøte og hvordan kan din bedrift utnytte dette på best mulig måte?

Mange av bedriftene i Østfold legger vaner og gjetninger på hva som fungerer til grunn for sin markedsføring. Vår forretningsidé er å bruke pengene der vi erfaringsmessig ser at de gir mest tilbake. Når vi holder et strategimøte med våre kunder er vår kunnskap og din bedrifts målsetting, vårt utgangspunkt.

Effekten av markedsaktivitetene som er avtalt i handlingsplanen blir alltid målt. Dermed kan vi øke aktivitetene som vi ser gir høy effekt, mens de som ikke responderer etter ønske kan kuttes. Resultatet er økt effekt av hver krone som bedriften bruker.

Call2action – Markedsføring i Fredrikstad!

Spør oss!

Ta kontakt med oss i dag! Vi står klare til å hjelpe deg.