Medierådgivning Bergen

Medierådgivning | Bergen

Markedsføringsrådgivning for din bedrift!

Vet du hva din bedrift får igjen for pengene dere bruker på markedsføring?

Måler dere effekten av markedsaktivitetene og vet hvilke kanaler som fungerer godt og hvilke som ikke fungerer så godt?

Vi i Call2action Bergen gir råd til bedrifter som ønsker å bruke penger på de kanalene som gir mest mulig tilbake! Som mediebyrå har vi veldig lang erfaring innen ulike markedsføringskanaler i Bergen, og tilbyr rådgiving med fokus på kvalitet, effekt og tett oppfølging. Vi angriper alle ”casene” individuelt og sørger for at bedriften bruker de kanalene som gir største sjanse for å oppnå de målene og ønskene bedriften har. I tillegg passer Call2action på at kanalene som brukes, utnyttes til sitt fulle potensiale.

Call2action Bergen fokuserer på bransjekunnskap og lokal forankring i forhold til hvilken type markedsføring som gir mest effekt for den enkelte bedrift.

Kunnskap og kompetanse innen markedsføring i Bergen

Det er ofte de samme problemstillingene som går igjen hos våre kunder i Bergen. Noen forteller at de ikke besitter den inngående kunnskapen og kompetansen på markedsføring som trengs for å utføre en slik jobb. Andre mener de ikke har kapasitet eller interesse til å jobbe med markedsføringen i tillegg til alle de andre oppgavene de ofte har. I slike tilfeller kan Call2action Bergen kan komme inn og løfte bedriftens markedsføring til nye høyder.

Er du lei av useriøse telefoner fra selgere?

Call2action Bergen tar seg av selgerhenvendelser på vegne av din bedrift slik at du kan bruke tiden på en mer effektiv måte. Vi forhandler også pris på enkelte markedsaktiviteter. Dette medfører veldig ofte at de useriøse aktørene slutter å ringe, for de merker at din bedrift har et mediebyrå som tar seg av disse henvendelsene. Vi har god kjennskap til bransjene i Bergen og hvilke markedskanaler som fungerer for de forskjellig bransjene. Denne kunnskapen gjør at vi kan sortere de aktuelle kanalene fra de som ikke passer for din bedrift.

Oppfølging og dokumentasjon av din markedsføring

Et samarbeid mellom Call2action Bergen og din bedrift er fundamentert i et strategimøte og en handlingsplan som kan bli din bedrifts oppskrift for å effektivisere markedsføringen og øke fortjenesten for din bedrift. Call2action Bergen legger stor vekt på gode relasjoner og et profesjonelt forhold.

Strategimøte og handlingsplan

Hva er et strategimøte og hvilken nytte har din bedrift av dette?

Veldig mange bedrifter i Bergen velger sine markedsføringskanaler etter gammel vane og har ikke klart å følge med på den enorme utvikling som har skjedd innen markedsføring de siste årene. Call2action Bergen sin forretningsidé er å bruke pengene på de kanalene vi erfaringsmessig vet gir best effekt for din bedrift.

Vi måler alltid effekten av de markedsaktivitetene som utføres slik at vi til en hver tid kan gjøre nødvendige justeringer og optimalisere markedsføringen. Vi kan legge mer trykk på de aktivitetene som gir best effekt og kutte de som ikke fungerer slik vi ønsker. Det resulterer i økt effekt av hver markedsføringskrone din bedrift bruker. Et strategimøte hjelper våre kunder å få en oversikt over hvordan situasjonen til bedriften er i dag på markedsføringsbiten.

Trenger du hjelp til å markedsføre din bedrift? Kontakt oss!

Spør oss!

Ta kontakt med oss i dag! Vi står klare til å hjelpe deg.